Izbornik

 

 

 

14. ožujka 2018.

Istraživački tim projekta CitProtect objavio je preporuke za promjenu i usavršavanja pojedinih građanskopravnih instituta važnih za rješavanje financijskih teškoća građana, kao i prijedlozi za uvođenje različitih instrumenata nenormativne naravi koji bi u koordinaciji s novim ili poboljšanim normativnim uređenjem građanskopravne zaštite građana mogli doprinijeti preveniranju i prevladavanju financijskih teškoća građana prilikom ispunjavanja novčanih obveza

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. i 26. siječnja 2018.

 

Završna konferencija projekta Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi održana je u Auli Sveučilišta u Zagrebu, trg Republike Hrvatske 14. Na konferenciji su prezentirani rezultati rada i raspravljene preporuke za unaprjeđenje zaštite građana u financijskoj krizi. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ureda pučke pravobraniteljice, HNB-a, HAKOM-a, HANF-e, ugledni suci, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici u bankama kao i članovi akademske zajednice.

Vidi: program konferencije i galeriju slika.

U okviru konferencije predstavljena je Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga objavljena u siječnju 2018. godine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

06. 12. 2017.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović održala je izlaganje „Stvarnopravna osiguranja tražbina (izazovi za reformu i modernizaciju)“ na okruglom stolu održanom u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) naziva „Dvadeset godina hrvatskog stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive“.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović gave a talk entitled " Security Interests (Challenges for Reform and Modernization)" at the Round Table held at the Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU) entitled "Twenty Years of Croatian Property Law – The Current Situation and Perspectives".

 

 

Prof. dr. sc. Hano Ernst održao je izlaganje „Dvadeset godina pravne evidencije nekretnine“ na okruglom stolu održanom u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) naziva „Dvadeset godina hrvatskog stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive“.


Prof. dr. sc. Hano Ernst gave a talk entitlet " Twenty years of land registration" at the Round Table held at the Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU) entitled "Twenty Years of Croatian Property Law – The Current Situation and Perspectives".

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

29. 11. 2017.

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović održala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču izlaganje „Kroatisches Zivilrecht – Die Entwicklung unter dem Einfluss des EU-Rechts und der Finanzkrise“.

Link za konferenciju: https://juridicum.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/f_rechtswissenschaft/downloads/rechtsentwicklung.pdf

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović gave a talk at the Faculty of Law of the University of Vienna, "Kroatisches Zivilrecht - Die Entwicklung und Einfluss des EU-Rechts und Finanzkrise".

Conference link: juridicum.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/f_rechtswissenschaft/downloads/rechtsentwicklung.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

18. – 21. 10. 2017.

 

Poslijedoktorand dr. sc. Ivana Kanceljak održala je izlaganje na XII Savjetovanju iz oblasti Građanskog prava (Jahorina) na temu „Aktualna pitanja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj izazivana financijskom krizom“.

 

Postgraduate and Ph.D. Ivana Kanceljak gave a talk at teh XII Council on Civil Law (Jahorina) on "Current Consumer Protection Issues in the Republic of Croatia Caused by the Financial Crisis".

 

_____________________________________________________________________________

 

11. – 14. 10. 2017.

 

Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst sudjelovao je na konferenciji "Empirical Legal Studies Conference" na Sveučiištu Cornell, Ithaca, NY, SAD od 11-14. 10. 2017.

 

Prof. dr. sc. Hano Ernst participated at the conference "Empirical Legal Studies Conference" at Cornell University, Ithaca, NY, USA from 11-14. 10. 2017.

 

_____________________________________________________________________________

 

Listopad 2017.

 

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković objavila je u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu rad pod nazivom „Predugovorno obavješćivanje jamaca u potrošačkom kreditiranju“ (vol. 3., 2017., stranice 497-529).

 

Prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković has published in the Proceedings of the Faculty of Law in Zagreb a paper titled "Precontractual Informing of Sureties in Consumer Consumer Credit Contracts" (vol 3, 2017, pages 497-529).

 

_____________________________________________________________________________

 

28. – 29. 09. 2017.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović održala je na konferenciji XIII. Lubyho právnických dní (Smolenice) izlaganje pod nazivom „Social Role of Private Law in the Financial Crisis

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović gave a presentation at the conference XIII. Lubyho právnických dní (Smolenice) titled "Social Role of Private Law in the Financial Crisis". 

 

_____________________________________________________________________________

 

21. i 22. 4. 2017.

 

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić sudjelovao je na konferenciji The Globar Futures of Unjust Enrichment (University College London).

 

Prof. dr. sc. Saša Nikšić participated at the conference The Globar Futures of Unjust Enrichment (University College London).

 

_____________________________________________________________________________

 

 

23. i 24. 03. 2017.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst i dr. sc. Ivana Kanceljak sudjelovali su na konferenciji „Pravo i tranzicija“ 23. i 24. ožujka 2017. u Beogradu. Doc. dr. sc. Hano Ernst je imao izlaganje na temu „Ovršna izuzeća i financijska kriza – akcije i reakcije u hrvatskom pravu“, a dr. dc. Ivana Kanceljak je izložila temu „Prijevremena otplata potrošačkih kredita - utjecaj europskoga prava i hrvatska stvarnost“.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst and Ph.D. Ivana Kanceljak participated at the conference "Pravo i tranzicija" (Law and Transition) on March 23 and 24, 2017 in Belgrade. Doc. dr. sc. Hano Ernst had a presentation on the topic "Exempt Property and the Financial Crisis - Actions and Reactions in Croatian Law", and Dr. dc. Ivana Kanceljak presented the theme "Early Repayment of Consumer Loans - The Impact of European Law and Croatian Reality". 

 

_____________________________________________________________________________

 

6. 3. 2017.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst predstavio je rezultate anketnog istraživanja u panel diskusiji na konferenciji "Povjerenje potrošača - ključ razvoja gospodarstva" u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst presented results of the survey on a panel discussion at the conference "Consumer Confidence - Key to Economic Development" organized by the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts.

 

_____________________________________________________________________________

 

15. 02. 2017.

 

U Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu održana je treća radionica projekta na kojoj je prezentiran izvještaj o empirijskom istraživanju (izvještaj o kreditiranju).

Third project workshop held at the Faculty of Law School in Zagreb, where a report on empirical research was presented.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Objavljen je Sažetak istraživanja o financijskim te javnim i telekomunikacijskih uslugama, koji je provedeno u okviru Projekta CitProtect.

 

Objavljen je Sažetak istraživanja o financijskim te javnim i telekomunikacijskih uslugama, koji je provedeno u okviru Projekta CitProtect.

 

_____________________________________________________________________________

 

16. - 18. 11. 2016.

 

U Montevideu je održan 3. tematski kongres Međunarodne akademije za poredbeno pravo pod naslovom „Enforcement and Effectiveness of the Law“, koji je bio posvećen dvjema glavnim temama: učinkovitosti ostvarivanja prava zaštite potrošača te učinkovitosti ostvarivanja prava tržišnog natjecanja. Na panelu posvećenom učinkovitosti ostvarivanja prava zaštite potrošača sudjelovali su sa svojim izlaganjem prof. dr. sc. Siniša Petrović i prof. dr. sc. Marko Baretić, čije je sudjelovanje na ovom kongresu djelomično financirano sredstvima projekta „Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi“. Rad kojeg su kolege Petrović i Baretić pripremili za ovaj kongres rezultat je istraživanja provedenih u okviru ovog projekta čime su pojedini rezultati istraživanja na ovom projektu predstavljeni međunarodnom auditoriju. Rad koji su kolege Petrović i Baretić predstavili na ovom kongresu bit će objavljen u zborniku radova s kongresa te će na taj način pridonijeti međunarodnoj vidljivosti rezultata istraživanja provedenih u okviru ovog projekta.

 

The third thematic congress of the International Academy of Comparative Law titled "Enforcement and Effectiveness of the Law" was held in Montevideo, devoted to two main topics: the effectiveness of consumer protection and the effectiveness of the exercise of competition law. On the panel devoted to the efficiency of exercising the rights of consumer protection, prof. dr. sc. Siniša Petrović and prof. dr. sc. Marko Baretić  participated with their presentation, whose participation in this congress was partially financed by the funds of the project. The work prepared by colleagues Petrović and Baretić for this congress is the result of the research carried out within this project, which presents some research results on this project to the international auditorium. The work presented by colleagues Petrović and Baretić at this congress will be published in the proceedings of the congress and will contribute to the international visibility of the results of the research conducted within this project.

 

_____________________________________________________________________________

 

11. - 12. 11. 2016.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović održala je predavanje na simpoziju International Construction Law u Istanbulu na temu "EU Harmonisation of Consumer Protection in the Construction Contracts" (sažetak, summary).

 

Prilog: slika

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović gave a talk at the International Construction Law symposium in Istanbul on the topic "EU Harmonization of Consumer Protection in the Construction Contracts" (summary).

 

_____________________________________________________________________________

 

 30. 09. 2016.

 

Izv. prof. dr. Saša Nikšić i doc. dr. sc. Hano Ernst sudjelovali u diskusiji na konferenciji European Private Law at the Time of Growing Inequality u organizaciji Center for the Study of European Contract Law u Amsterdamu.

 

Prof. dr. Saša Nikšić and doc. dr. sc. Hano Ernst participated in a discussion at the European Private Law Conference at the Time of Growing Inequality organized by the Center for the Study of European Contract Law in Amsterdam. 

_____________________________________________________________________________

 

22. - 23. 09. 2016.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst sudjelovao u diskusiji na konferenciji Young Property Lawyers’ Forum na Max Planck Institute for Comparative and Private International Law u Hamburgu.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst participated in a discussion at the Young Property Lawyers' Forum at the Max Planck Institute for Comparative and Private International Law in Hamburg. 

 

_____________________________________________________________________________

 

09. - 10. 06. 2016.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst sudjelovao u diskusiji na konferenciji The right of ownership in the construction of European private law: indexes, transfer systems and objects u organizaciji Universitat de Barcelona u Barceloni.

 

Doc. dr. sc. Hano Ernst participated in a discussion at the conference The rights of ownership in the construction of European private law: indexes, transfer systems and objects organized by Universitat de Barcelona in Barcelona.

 

_____________________________________________________________________________

 

25. kolovoza 2016.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović održala je predavanje "The Influence of the Financial Crisis on recent developments in Croatian Private Law" na Max Planck institutu za strano i međunarodno privatno pravo - Hamburg.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović held a lecture on "The Influence of the Financial Crisis on recent developments in Croatian Private Law" at the Max Planck Institute for Foreign and International Private Law - Hamburg.

 

__________________________________________________________________________

 

15. lipnja 2016.

 

Prof. dr. sc. Josipović održala je prezentaciju "VERBRAUCHERKONKURS neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien" na Međunarodnom simpoziju u čast prof. dr. M. Ilhan Ulusan, održanom na Istanbul Kültür University.

 

Prof. dr. sc. Josipović gave a presentation "VERBRAUCHERKONKURS neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien" at the International Symposium in honor of prof. Dr. Ilhan Ulusan, held at Istanbul Kültür University.

 

__________________________________________________________________________

 

13. lipnja 2016.

 

U okviru projekta Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi / Citprotect (HRZZ projekt) 13. lipnja 2016. održana je radionica članova projektnog tima s predstavnicima Ureda pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske te udruga za zaštitu potrošača. Na radionici je analiziran nacrt upitnika za provođenje empirijskog istraživanja u okviru projekta Citprotect.

 

Prilog:slika1, slika2.

 

As part of the project Citprotect (HRZZ project) on June 13, 2016, a workshop of members of the project team was held with representatives of the Office of the Ombudsman of the Republic of Croatia and the consumer protection associations. The workshop analyzed the draft questionnaire for conducting empirical research within the Citprotect project (picture1, picture2).

 

__________________________________________________________________________

 

18-20. svibnja 2016.

 

54. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2016., Aktualnosti zakonodavstva i prakse

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović prezentirala je rad „Neovisni regulatori i zaštita potrošača" (sažetak, summary, power point), napisan u koautorstvu s prof. dr. sc. Sinišom Petrovićem. Rad je objavljen u Zborniku 54. susreta pravnika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (str. 37-75.).

 

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić prezentirao je rad „Clausula rebus sic stantibus i ekonomska kriza" (sažetak, summary). Rad je objavljen u Zborniku 54. susreta pravnika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (str. 159-182.).

 

 

54th meeting of lawyers in the economy, Opatija 2016., Actualities of Legislation and Practice

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović presented the paper "Independent regulators and consumer protection"  (summary, power point) written in co-authorship with Prof. Siniša Petrović, Ph.D. The articleis published in the 54th meeting of lawyers, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (pp. 37-75).

 

Prof. dr. sc. Saša Nikšić presented the paper "Clausula rebus sic stantibus and economic crisis" (summary). The paper was published in the 54th Meeting of Lawyers, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (pages 159-182).

 

__________________________________________________________________________

 

Svibanj 2016.

 

Prof dr. sc. Tatjana Josipović objavila je rad „Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine“. Rad je objavljen u publikaciji Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj povodom Okruglog stola održanog 11. svibnja 2016. u palači Akademije u Zagrebu (str. 37-64).

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić objavio je rad „ Je li europski sustav ugovornog prava zaštite potrošača optimalni regulacijski okvir?“. Rad je objavljen u publikaciji Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj povodom Okruglog stola održanog 11. svibnja 2016. u palači Akademije u Zagrebu (str. 73-104).

 

 

Prof. Dr. sc. Tatjana Josipović published the paper "Consumer Protection in Consumer Loan Contracts Related to Housing Real Estate". The paper was published in the Consumer Protection publication in the Republic of Croatia on the occasion of the Round Table held on May 11, 2016 at the Palace of the Academy in Zagreb (pp. 37-64).

Prof. dr. sc. Marko Baretic published the paper "Is the European Contractual Consumer Protection System an optimal regulatory framework?". The paper was published in the Consumer Protection publication in the Republic of Croatia on the occasion of the Round Table held on May 11, 2016 at the Palace of the Academy in Zagreb (pp. 73-104).

 

__________________________________________________________________________

 

22. siječnja 2016.

 

U okviru projekta Pravnog fakulteta Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi (projekt financira HRZZ) 20. siječnja 2016. održana je u auli Sveučilišta u Zagrebu prva u nizu radionica. Na radionici je predstavljeno pet glavnih istraživačkih područja projekta te dosadašnji rezultati istraživanja. Uz profesore Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na radionici su sudjelovali i predstavnici Hrvatske narodne banke, javni bilježnici, odvjetnici, suci Vrhovnog suda i Općinskog građanskog suda u Zagrebu, predstavnici ministarstva pravosuđa, ministarstva financija te ministarstva gospodarstva RH i drugi.

 

/_news/16966/druga slika.JPG

 

Predstavljeni ciljevi i ishodi istraživanja dostupni su na sljedećem linku: https://drive.google.com/file/d/0B_XBibWzomcuVnEzTWhUUUVJQnc/view?usp=sharing.

 

As part of the Law Faculty project, the Civil Protection of Citizens in a Financial Crisis (project funded by HRZZ) on 20 January 2016 was held in the Aula of the University of Zagreb, the first of a series of workshops. Five main research areas of the project were presented at the workshop and the results of the research so far. Representatives of the Croatian National Bank, notaries, lawyers, judges of the Supreme Court and the Municipal Civil Court in Zagreb, representatives of the Ministry of Justice, the Ministry of Finance and the Ministry of the Economy of the Republic of Croatia and others participated in the workshop with the Faculty of Law professor at the University of Zagreb.

 

The presented goals and outcomes are available at the following link: drive.google.com/file/d/0B_XBibWzomcuVnEzTWhUUUVJQnc/view.

 

__________________________________________________________________________

 

16. prosinca 2015.

 

Prof. dr. sc. Josipović održala je prezentaciju „Aktualne mjere za ublažavanje problema zaduženosti potrošača kod ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u Republici Hrvatskoj" na međunarodnoj konferenciji "Harmonization of legislation with the acquis" u Sarajevu.

 

December 16, 2015

 

Professor Josipović presented on a current measures for consumer debt relief at an international conference titled "Harmonization of legsislation with the acquis" in Sarajevo, see „Aktualne mjere za ublažavanje problema zaduženosti potrošača kod ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u Republici Hrvatskoj".

 

_________________________________________________________________________

 

11. prosinca 2015.

 

Prof. dr. sc. Josipović održala je prezentaciju o stečaju potrošača na 7. njemačkim pravnim danima u Bosni i Hercegovini u Sarajevu „Osobni stečaj u Republici Hrvatskoj“.

 

December 11, 2015

 

Professor Josipović presented on consumer bankruptcy in Croatia at the 7th German Law Day in Bosnia and Hercegovina in Sarajevo see „Osobni stečaj u Republici Hrvatskoj“.

 

____________________________________________________________________________

 

Svibanj 2015

 

Prof. dr. sc. Josipović i doc. dr. sc. Ernst objavili su rad u časopisu Europski pravnik: Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law.

 

May 2015

 

Professor Josipović and Ass. Professor Ernst published a paper in the European Lawyer Journal, see Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law.

 

____________________________________________________________________________

 

Studeni 2015.

 

Izv. prof. dr. sc. Tica objavio je rad Ekonomske implikacije direktive o ugovorima o potrošačkom kreditiranju koji se odnose na stambene nekretnine, Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini. Prethodna verzija rada, koja je neznatno izmijenjena u recenzentskom postupku dostupna je i u Working papers seriji EFZG-a na slijedećem linku: hrcak.srce.hr/index.php

 

November 2015

 

Professor Tica published a paper: Ekonomske implikacije direktive o ugovorima o potrošačkom kreditiranju koji se odnose na stambene nekretnine, Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini. Previous version of the paper is available in serious Working Papers of the Faculty of Economics and Business, University of Zagreb: hrcak.srce.hr/index.php

 

____________________________________________________________________________

 

11. svibnja 2015.

 

Prof. dr. sc. Josipović održala je izlaganje na temu "Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine" u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti na okruglom stolu: Zaštita potrošača u Hrvatskoj.

 

11 May 2015

 

Professor Josipović presented on a consumer protection in mortgage credit contracts in the Croatian Academy of Sciences and Arts (round table: Consumer protection in Croatia), see "Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine"

 

____________________________________________________________________________

 

11. svibnja 2015

 

Izv. prof. dr. sc. Baretić održao je izlaganje na temu "Je li europski sustav ugovornog prava zaštite potrošača optimalan regulacijski okvir?" u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti na okruglomg stolu: Zaštita potrošača u Hrvatskoj.

 

11 May 2015

 

Professor Baretić presented on European contract law regulatory framework for the consumer protection in the Croatian Academy of Sciences and Arts (round table: Consumer protection in Croatia), see "Je li europski sustav ugovornog prava zaštite potrošača optimalan regulacijski okvir?"

 

____________________________________________________________________________