Izbornik

Istraživačka skupina

prof. dr. sc. Igor Gliha

Redoviti profesor na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/igor.gliha

 

prof. dr. sc. Siniša Petrović

Redoviti profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/sinisa.petrovic

 

izv. prof. dr. sc. Marko Baretić

Izvanredni profesor na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/marko.baretic

 

izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić

Izvanredni profesor na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/sasa.niksic

 

izv. prof. dr. sc. Josip Tica

Izvanredni profesor na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.efzg.unizg.hr/jtica

 

doc. dr. sc. Hano Ernst

Docent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/hano.ernst

 

doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Docent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/romana.matanovac_vuckovic

 

doc. dr. sc. Ksenija Grubišić

Docent na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/ksenija.grubisic

 

dr. sc. Ana Keglević

Viši asistent - predavač na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/ana.keglevic

 

Ivana Kanceljak

Asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/ivana.kanceljak

 

Iva Kuštrak Managić

Asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://www.pravo.unizg.hr/iva.kustrak_managic